Almanaque do Bidu e Mingau - Panini

 

n°11- Jul 2013

12- Jan 2014

13- Jul 2014

n°14- Jan 2015

n°15- Jul 2015

n°16- Jan 2016

17- Jul 2016

n°18 - Jan 2017

n°19- Jun 2017

n°20- Jan 2018