Chico Bento Editora Globo

 

n41- Ago 1988

n42- Set 1988

n43- Set 1988

n44- Out 1988

n45- Out 1988

n46- Out 1988

n47- Nov 1988

n48 - Nov 1988

n49- Dez 1988

n50- Dez 1988

 

Chico Bento 41 O GRANDE GNIO
Chico Bento 42 PURINHO, PURINHO...
Chico Bento 43 BRASILEIROS
Chico Bento 44 O MONSTRO DA LAGOA NEGRA
Chico Bento 45 NO ELEVADOR
Chico Bento 46 CHITOZ E XORURINHO
O TERRIVEL URUCU-BACA  ( Papa Capim )
Chico Bento 47 MORTO DE MEDO?
Chico Bento 48 QUANTA COISA ACONTECE...
Chico Bento 49 O BURRO DO CHICO
Chico Bento 50 HARMONIA E DESAFINOS